Busko Stawowa

NAZWA ZADANIA: "Przebudowa mnicha stawowego przy ulicy Stawowej w Busku-Zdroju" w ramach zadania budżetowego "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta w Busku-Zdroju."

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto i Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 03.2013 - 07.2013

ZAKRES:
Roboty obejmowały wykonanie z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30zbrojonego mnicha piętrząco upustowego wraz z kładką żelbetową z barierkami umożliwiającą dojście i zamknięcie mnicha, dwurzędowe szandory w prowadnicach, całość zaimpregnowana. Dodatkowo z rur PVC fi 500 wykonaliśmy przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 16m wraz z studnią rewizyjną fi 1600 mm.
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl