Głuchołazy

NAZWA ZADANIA: "Zadanie Nr V - System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy" realizowanego w ramach Projektu "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy, nr 6/FS/2010/1e.

ZAMAWIAJĄCY: "Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-430 Głuchołazy

DATA WYKONANIA:
02.2011 - 07.2014

ZAKRES:

Roboty obejmowały - kanały grawitacyjne z PEHD 160 - 300 mm - ponad 23 km, studzienki kanalizacyjne z PE - ponad 600 szt, studzienki kanalizacyjne betonowe - około 250 szt, kanały deszczowe - 400m, wodociąg z PEHD 32 - 160 mm = łącznie ponad 23 km, zasuwy kołnierzowe 50 - 150 mm - 901 szt, hydranty przeciwpożarowe - 140 szt, a dodatkowo przebudowa i budowa dwóch nowych hydroforni,  przebudowa pompowni oraz roboty rozbiórkowe roboty drogowe  - 36 tys m2.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl