Lędziny

NAZWA ZADANIA: KONTRAKT W2: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W LĘDZINACH w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”: Lędziny i Smardzowice (Część 1), Zamoście i Blych (Część 2) Goławiec i Górki (Część 3), Hołdunów (Część 4).
Zadanie W2.4: Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Hołdunów

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

DATA WYKONANIA:
01.2012 - 12.2014

ZAKRES:
•    sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
•    sporządzenie projektów wykonawczych,
•    wykonanie robót budowlanych (kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 70 km, rurociągi tłoczne 10 km, kanalizacja deszczowa 23 km, przepompownie ścieków 12 kpl) wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych projektów,
•    przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych układów kanalizacyjnych w użytkowanie
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl