Olkusz

NAZWA ZADANIA: "Kontrakt W9 i W10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gminy Klucze dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" Zadanie I-14 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu,  Część II -Kontrakt W9 Zadanie I-14

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

DATA WYKONANIA: 08.2013 - 05.2014

ZAKRES:

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl