Busko Mnich

NAZWA ZADANIA: "Wzrost konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w  Busku-Zdrój”.

ZAMAWIAJĄCY: Miasto i Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

DATA WYKONANIA: 06.2014 - 08.2014

ZAKRES:
Roboty obejmowały wykonanie z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30zbrojonego mnicha piętrząco upustowego wraz z kładką żelbetową z barierkami umożliwiającą dojście i zamknięcie mnicha, dwurzędowe szandory w prowadnicach, całość zaimpregnowana.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl