Kanał Ulgi

NAZWA ZADANIA: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - budowa tzw. Kanału ulgi"

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

DATA WYKONANIA: 08.2013 - 03.2014

ZAKRES:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze położonym pomiędzy zalewem pińczowskim a rzeką Nidą, w 61+541 km jej biegu. Zakres robót obejmował:
•    budowlę przelewowo-upustową,
•    dwa rurociągi PE Ø 700 mm wraz ze studzienką rewizyjną prowadzone równolegle obok siebie na tym samym poziomie, przekraczające wał przeciwpowodziowy,
•    monolityczną dwuczęściową komorę zasuw  (zamknięć) o wym. 3m/1,80m/1,40m
•    budowlę wylotową do rowu – niecka,
•    rów odprowadzający wodę do rzeki Nidy.
 
Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl