Wrocław

NAZWA ZADANIA: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków wraz z odbudową i przebudową nawierzchni drogowych na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu."

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

LIDER KONSORCJUM: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice

DATA WYKONANIA:
11.2013 - trwa do tej chwili

ZAKRES:
Kanalizacja rurą PP fi 200-500 mm - 4 km, Rurociąg fi 200-250 mm rurą kamionkową - 11km, Wodociąg PEHD fi 110 - 1, km, Studnie betonowe fi 1000-1200mm - 364 szt, Klapa zwrotna fii 400-500mm - 3 szt, Komora zasuw - 3szt, Wpusty deszczowe fi 500 - 129szt, Separatory i osadniki - 6 szt, Przepompownia sieciowa - 3szt oraz Wymiana gruntu - 36 tys.m3, . Wartość kontraktu 43,8 mln zł. W ramach konsorcjum BUSKOPOL wykona ponad 60% prac. 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl