Usługi

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Spółka z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników inżynieryjnych i administracyjnych. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową
i materiałową oraz współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi i inżynieryjnymi, co pozwala skutecznie prowadzić działalność zarówno na terenie województwa Świętokrzyskiego jak i w innych rejonach kraju.

Generalne wykonawstwo:

kanalizacje sanitarne i deszczowe, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i ujęcia wody pitnej, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, jazy, stopnie wodne i mosty, regulacje rzek, melioracje gruntów ornych i łąk, rekultywacje terenów pogórniczych, drogi, chodniki, place utwardzone,

Oferujemy:

przewierty sterowane, inspekcje TV rurociągów, prefabrykaty betonowe i żelbetowe, transport naczepą niskopodwoziową.

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl