Produkcja prefabrykatów betonowych

Przedsiębiorstwo Budownictwa wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży wyroby betonowe i żelbetowe wg. poniższego zestawienia:
 
1    Beton B-10       
2    Beton B-15       
3    Beton B-20       
4    Beton B-25       
5    Beton B-30 z grysu wapiennego       
6    Belka korytkowa mostu L=3m       
7    Belka korytkowa mostu L=6m       
8    Belka korytkowa mostu L=9m       
9    Belka podpory skrajnej mostu       
10    Bloczek betonowy 27x21x25x15cm       
11    Dok piętrzący B=1.5M       
12    Dok piętrzący B=1.5M  fi 100 i 125cm       
13    Dok piętrzący B=1M       
14    Dok piętrzący B-1.0 M  fi 60 i 80cm       
15    Dok wylotowy B=1.24M fi 60-80cm (B-20)       
16    Dok wylotowy B=1.5M       
17    Dok wylotowy B=1.5M  fi 100 i 125cm       
18    Dok wylotowy B=1M       
19    Dok wylotowy B=1M  fi 60 i 80cm       
20    Dybel grub. 15 cm       
21    Korek wylotu drenarskiego       
22    Korytko betonowe 70x15x8x50 na formie pojedyńczej       
23    Korytko betonowe ściekowe 60/50/15       
24    Korytko betonowe ściekowe wym. 20x40x8cm       
25    Korytko ściekowe L=50cm B=35cm       
26    Krawężnik betonowy 15x12x27x100cm       
27    Krąg betonowy  fi 100x100x10cm z 3 stopniami (B-25) dozbroj.       
28    Krąg betonowy  fi 120x30x12cm ze stopniem (B-25) dozbrojony       
29    Krąg betonowy  fi 120x50x12cm z 2 stopniami (B-25) dozbroj.       
30    Krąg betonowy  fi 125x100x15cm ze stopniami włazowymi       
31    Krąg betonowy  fi 125x100x15cm ze stopniami włazowymi, dnem i przejściem szczelnym 200-315mm       
32    Krąg betonowy  fi 150x100x15cm ze stopniami (B-25)       
33    Krąg betonowy  fi 150x50x15cm z dnem, przejściem szczelnym stopniami (B-25)       
34    Krąg betonowy dozbrojony  fi 100x100x10cm z dnem, 2 stopniami i przejściem szczelnym (B-25)       
35    Krąg betonowy dozbrojony  fi 100x50x10cm ze stopniem (B-25)       
36    Krąg betonowy fi 80x100x8cm studzienny (B-25)       
37    Krąg betonowy z dozbrojonym dnem 120x55x12cm, przejściem szczelnym oraz stopniem (B-25)       
38    Pal żelbetowy 25x25x400       
39    Pal żelbetowy 25x25x500       
40    Pal żelbetowy 25x25x500       
41    Pal żelbetowy 25x25x600       
42    Pal żelbetowy 25x25x700       
43    Pierścienie dystansowe fi 90/60cm grubość 10-25cm       
44    Płyta mostu A,B,B1  (Koszyce)       
45    Płyta mostu C (Koszyce)       
46    Płytka ażurowa dozbrajana 50x75x6       
47    Płytka ażurowa dozbrajana 50x75x8       
48    Pokrywa betonowa zbrojona  fi 80       
49    Pokrywa żelbetowa  fi 80x8cm       
50    Pokrywa studzienna  fi 100x6cm otwór (na krąg fi 80cm)       
51    Pokrywa studzienna  fi 100x6cm pełna (na krąg fi 80cm)       
52    Pokrywa studzienna  fi 120x10cm otwór (na krąg fi 100cm)       
53    Pokrywa studzienna  fi 144x14cm pełna-otwór       
54    Pokrywa studzienna  fi 180x15cm pełna-otwór       
55    Przyczółek betonowy dozbrojony H=1M z otowrem fi 0.52M       
56    Rura betonowa  fi 50x100x5cm (B-25)       
57    Rura betonowa  fi 50x100x5cm (B-25) zbrojona       
58    Rura betonowa  fi 60x100x12cm poj.zbroj. (B-20)       
59    Rura betonowa  fi 60x100x12cm zbroj. (B-20)       
60    Rura betonowa  fi 80x100x12 poj.zbroj. (B-20)       
61    Rura betonowa  fi 80x100x12 zbroj. (B-20)       
62    Rura betonowa  fi 100x100x14 poj.zbroj. (B-20)       
63    Rura betonowa  fi 100x100x14 zbroj. (B-20)       
64    Rura betonowa  fi 125x100cm       
65    Rura betonowa  fi 150x100x15cm (B-20)       
66    Rura wylotu drenarskiego fi 30x75cm       
67    Słupek betonowy żelbetowy L=2,5M       

Na zamówienie produkujemy również szereg innych wyrobów betonowych wykonywanych na indywidualne zamówienie     

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl