Przewierty sterowane

INFORMACJA DOTYCZĄCA DWUSTOPNIOWEGO (DWUETAPOWEGO) PRZEBIEGU PRAC PRZY BEZWYKOPOWEJ TECHNOLOGII BUDOWY KANAŁU Z WYKORZYSTANIEM HYDRAULICZNEJ WIERTNICY POZIOMEJ FIRMY PERFORATOR – ZE STEROWANIEM

Firma PERFORATOR GmbH – znany od dwudziestu lat – producent urządzeń do bezwykopowej technologii budowy rurociągów opracował metodę dwustopniowego (dwuetapowego) procesu wykonywania takiej budowy.

W tym celu została opracowana metoda oraz odpowiednio przygotowany osprzęt do jej realizacji.
W dalszej części przedstawimy Państwu rysunki ideowe do stosowania tej metody przecisków sterowanych oraz skróty opisów poszczególnych etapów.

ETAP I


Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych – w odcinkach jednometrowych, łączone na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertnicza znajduje się element optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu żerdzią oraz na korektę kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (studni odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

Etap1

ETAP II

Do ostatniego elementu żerdzi pilotowej – w studni startowej – łączy się odpowiedni element poszerzający, którego średnica zewnętrzna jest równa zewnętrznej średnicy rury medialnej, która będzie zastosowana do budowy rurociągu. Element poszerzający w tylnej części zbudowany jest w ten sposób, że jego zewnętrzna część łączy się bezpośrednio z rurą medialną, cześć wewnętrzna obwodu łączy się ze stalową rurą osłonową natomiast narzędzie wiertnicze znajdujące się w czole poszerzaczu łączy się ze ślimakiem transportowym.

Etap2

Za poszerzaczem ze studni startowej kolejno przeciska się metrowe elementy ciągu, którego segmenty składają się z: rury medialnej, w której wnętrzu znajdują się ślimaki w osłonie rury stalowej. Po przeciśnięciu kolejnych metrowych segmentów – w studni odbiorczej wymontowuje się metrowe elementy żerdzi polotowych. Po zakończeniu przecisku rur medialnych (od studni startowej do studni odbiorczej) wymontowuje się ślimaki oraz rury stalowe w komorze (studni) startowej. W gruncie zostaje tylko rurociąg z rur medialnych.

Dwustopniowa metoda budowy rurociągów w technologii bezwykopowej stosowana jest od szeregu lat również w Polsce. Jest to metoda sprawdzona, również inni producenci urządzeń przeciskowych budują wyposażenie, które pozwala na powszechne zastosowanie tej metody.

 

Copyright © 2010 Buskopol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: netwizard.pl